VREDNO OBISKA

Kolesarjenje po Fackini poti je prijetna in nezahtevna, uro dolga rekreacija. Ob poti se nahaja 11 znamenitosti in zanimivih lokacij, ki jih je vredno obiskati. Z ogledom kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter s ponudbo dejavnosti si iz rekreativnega kolesarjenja lahko naredimo celodnevno doživetje.   


1. PUMPTRACK POLIGON – za tiste, ki imajo po kolesarjenju še višek energije…  

V Dečkovem naselju, na desni strani Ulice mesta Grevenbroich, zavijemo desno med bloke.

2. JOŠTOV MLIN – primer ohranjene tehniške dediščine v Medlogu

Ob zahodni žalski obvoznici nas v Medlogu smerna tabla usmeri proti severu. Trasa poti nas vodi mimo mlina.

3. AEROKLUB CELJE na Letališču Levec – Celje, kot ga vidijo ptice

→ Ob zahodni žalski obvoznici v Medlogu skrenemo s trase poti, nadaljujemo pot po kolesarski stezi proti Žalcu in v Levcu zavijemo desno.

4. KONJENIŠKI CENTER CELJE – na Lopati od Pokala narodov do tematskih dejavnosti 

→ Na Lopati, na pol poti od kapelice do avtocestnega viadukta, nas smerne table usmerijo levo, proti Lopati 48.

5. GRAŠČINA PREŠNIK – primer profane grajske arhitekture iz 16. st.

V Gorici pri Šmartnem se pri avtobusnem postajališču vzpnemo levo proti graščini.

6. SPOMINSKA PLOŠČA DIVERZANTSKE AKCIJE – leta 1944 je 6 aktivistov iz celjskega Starega piskra osvobodilo 127 zapornikov

Pod graščino Prešnik skrenemo s trase poti, zavijemo desno, se vzpnemo v Slatino in v naselju zopet zavijemo desno po slemenu.

7. ŽUPNIJSKA CERKEV SV. MARTINA – Šmartno je poimenovano po “šent Martinu”

V Šmartnem v Rožni dolini na prvem križišču pri kapeli zavijemo levo.

8. STAVBNA DEDIŠČINA V ŠMARTNEM – 200 let stara zidanica na Pepelnem in 250 let stara Prepanškova hiša v Brezovi

→ Za drugo kapelico na koncu Šmartnega, pred izrazitim desnim ovinkom, skrenemo s trase poti in zavijemo levo proti Otemni in Pepelnem do Turistične kmetije Razgoršek-Lepač.

Za Šmartnim, na vrhu klanca pod Rožnim vrhom ne zavijemo desno proti Ločam, ampak nadaljujemo pot v bližnjo Brezovo, kjer se v naselju na levi nahaja dobro opazna stara hiša.

9. ŠMARTINSKO JEZERO – zadrževalnik visokih voda in urejeno rekreacijsko območje 

→ Iz parkirišča pod pregrado Loče se po zaviti označeni stezi vzpnemo na vrh pregrade ali pa s ceste, na izteku klanca pred parkiriščem, zavijemo levo in sledimo oznakam.

10. KUŽNO ZNAMENJE – poznobaročni zahvalni obeležji iz leta 1767 v Dobrovi 

→ Na vrhu kratkega klanca v Dobrovi zavijemo levo na stransko cesto in nadaljujemo mimo “Pušnšanka pri Tini” še nekaj sto metrov. Pri hiši Dobrova št. 35 se v vinogradu na levi nahaja prvo kužno znamenje; drugo se nahaja ob trasi poti na koncu naselja pred avtocestnim nadvozom, v vrtu hiše Dobrova št. 4.

11. CERKEV SV. DUHA – sodobna sakralna arhitektura 

Nahaja se v Celju, takoj za avtocestnim viaduktom, na desnem bregu Koprivnice.