Šmarno v Rožni dolini

Je razloženo naselje, 310 m nad morjem, pod Šentjungertjo (Kunigundo) nad dolino potoka Koprivnice. Leta 2020 je v naselju prebivalo 251 prebivalcev (gostota 110 preb./km2, povprečna starost 45,3 let).

Občina je bila ustanovljena leta 1850, njen prvi župan je bil Jurij Stožir. Leta 1941 je občino prevzel posestnik Prešnika Muller Fritz, ki je uvedel nemški uradni jezik. Krajevno skupnost Šmartno v Rožni dolini so ustanovili leta 1964. Leta 2020 je vključevala 2044 prebivalcev in 11 naselij: Gorica pri Šmartnem, Slatina v Rožni dolini, Šentjungert, Šmartno, Brezova, Loče, Rupe, Jezerce pri Šmartnem, Pepelno, Otemna in Rožni vrh.

Kraj slovi po pestri društveni dejavnosti – gasilsko, kulturno-umetniško in čebelarsko društvo, planinska sekcija, Lovska družina Kajuh, Krajevni odbor Rdečega križa, Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB, Društvo upokojencev in Karitas. Leta 2015 je kraj dobil nov kulturni dom.

Šola v Šmartnem je začela delovati že leta 1818. Znana je po agilni dejavnosti krožkov in najlepše urejeni šoli. Danes je šola podružnica OŠ Vojnik. V šolskem letu 2020/2021 je šolo obiskovalo 54 učenk in učencev. V naselju se nahaja tudi enota vrtca Mavrica Vojnik.


Naselje je poimenovano po svetem Martinu (šent Martin, zaščitnik vinogradništva, domačih živali in dobrodelnosti), ki mu je posvečena župnijska cerkev iz leta  1856, širše območje pa po obilnem in bohotnem cvetju sadnega drevja.


Šmartno v Rožni dolini