Slatina

Slatina v Rožni dolini je razloženo naselje med Koprivnico in Sušnico. Leta 2020 je v naselju prebivalo 245 prebivalcev (gostota 190 preb./km2, povprečna starost 44,9 let).

Leta 1893 so v Slatini pri izgradnji ceste našli rimski nagrobnik. V registru arhitekturne dediščine pa je zabeleženo tudi železnodobno grobišče.


Naselje je dobilo ime po nekdanjem izviru termalne kisle vode, ki se je nahajal pod naseljem. Od kmeta Lebiča je ponoči 14. decembra 1944 krenilo 6 partizanov proti celjskemu Staremu piskru, kjer so z odmevno diverzantsko akcijo osvobodili 127 jetnic in jetnikov.