Dobrova

Leta 2020 je v primestnem naselju prebivalo 211 prebivalcev (gostota 160 preb./km2, povprečna starost 45,6 let).


Leta 1842 je bil na Dobrovi razdeljen veliki graščinski gozd s pašnikom in takrat so začele nastajati na tem območju prve kmetije. Ime naselja izvira iz njegove lege – naselje je nastalo v zavetju listnatega gozda, v katerem je prevladoval dob – vrsta hrasta. Leta 1767 je kmet Ivan Dobnik dal v vasi postaviti dve poznobaročni kužni znamenji, na začetku in koncu naselja.