GRAŠČINA PREŠNIK (MAYERBERG)

Graščina se nahaja na uravnani stopnji pobočja v Gorici pri Šmartnem. Prvič je bila omenjena leta 1542. V vsem sijaju se je razvila v drugi polovici 19. stoletja, ko tovarnar Karel Stücker graščino povečal in opremil ter uredil okolico… Več ↓


Graščina Prešnik (Mayerberg) je omenjena že 1542 kot pristava ransperških vitezov, ministerialov krške škofije. Gospoščina je obsegala 1 urad in 13 podložniških domačij. Leta 1668 je bil v lasti Adamayerja von Mayerberga, ki je postavil dvorec (danes prednji graščinski trakt).

Dvorec je bil v letih od 1542 do 1751 velikokrat obnovljen in dozidan. Posestvo se je širilo in menjavalo lastnike – Reissig (je leta 1751 dodal grajsko kapelo Povišanja sv. križa in stranski krili), Gross (1756), Novak (1763), Subegg (1805). Konec 18. st. so dodali gospodarska poslopja in notranje dvorišče opremili z arkadami. V prvi polovici 18. st. so se lastniki ukvarjali tudi z opekarništvom in apneništvom. Leta 1882 je graščino tovarnar Karel Stücker močno povečal in popolnoma uredil. Leta 1886 so v neogotskem stilu obnovili fasado, dodali plastike dveh levov in kositrnih Lancknehtov v naravni velikosti. Okoli dvorca so se razprostirali prekrasni vrtovi, imenitnosti gospoščine dvorca pa je še posebej poudarjal ribnik, ki so ga ročno izkopali.

Nadstropna stavba s krilom in strešnim poslopjem je bila do 2017 stanovanjsko poslopje. Zaradi postopka denacionalizacije in številnih pritožb ni bilo investitorja in tako konservatorski program za dvorec ni bil nikoli naročen. Od takrat dvorec žalostno propada.