Cerkev sv. Duha

Sodobna in smela arhitektura ljubljanskega arhitekta Jožeta Marinka je v celjsko sakralno gradbeništvo vnesla nove elemente. Funkcionalno smotrno in zaključeno namensko delujejo vsi objekti, vključeni v cerkev Svetega duha in prostor pred njo. Zunanjost objekta daje vtis, da z odprtimi rokami sprejema vsakega človeka. Trojnost Svetega duha se razodeva povsod – trodelni objekt, trikoten zvonik, trije loki nad glavnim oknom nad vhodom, trije vhodi v cerkev, tri glavna okna v prezbiteriju in trodelni strop; vse to pa v enoto povezuje krožna pot okoli cerkve.

V 33 m visokem zvoniku so 3 zvonovi (e – 1050 kg, g – 600 kg in h – 300 kg), ki so jih ulili v Innsbrucku.

Slike na fasadi cerkve so delo Lojzeta Čemažarja. Fasada je okrašena v tehniki sgraffita (večplastnega barvnega ometa) – na župnišču je prikazano Marijino oznanjenje, na učilnicah   Maksimilijan Celjski , za njim pa simboli propada Rimskega imperija (zlomljeni steber), poganstva (kača) in Kristusovega prihoda (riba).


Iz zgodovine cerkve sv. Duha…

Do dobe celjskih grofov je bil na ozemlju, kjer stoji cerkev, gospoščinski gozd.

Že v 14. st. sta celjski grof Friderik I. in njegova žena Dimuta postavila cerkev (v bližini današnjega hotela Celeia), posvečeno sv. Duhu, ki je bila špitalska cerkev. Hospitali so bili zavetišča, namenjena ubožnim, bolnim in starostno obnemoglim in so odsevali stopnjo duhovne in materialne kulture nekega mesta. Po propadu Celjskih, so Habsburžani zaradi turške nevarnosti hospital preselili znotraj mestnega obzidja (sprva na Gosposko ulico, leta 1487 pa so dogradili novi špital sv. Elizabete pri cerkvi sv. Danijela; špital je bil dokaj bogata ustanova z lastnim gospodarstvom).

Cerkev sv. Duha je bila ob velikem turškem napadu na mesto leta 1452 močno poškodovana. Kasneje je bila dozidana ali prezidana in večkrat obnovljena. Do leta 1962 je stala ob Koprivnici, ob današnji Vrunčevi ulici. Leta 1962 je bila, zaradi dotrajanosti, spremenjenih svetovnih nazorov in novih urbanističnih načrtov, porušena.


Leta 1987 je v zazidalnem načrtu Ostrožno-sever dobila namestnica cerkve sv. Duha svoj prostor. Konec leta 1989 je škof Franc Kramberger blagoslovil nov župnijski center ob Koprivnici, 26.8.1990 pa je bila nova cerkev posvečena.