Dečkovo naselje

Mestno četrt Dečkovo naselje sestavljajo strnjena stanovanjsko-bivalna naselja, z osnovno šolo, enoto vrtca Zarja in nekaterimi trgovskimi, gostinskimi, obrtniškimi in oskrbovalnimi gospodarskimi dejavnostmi. Naselje je razdeljeno v južni, starejši del, kjer se je pozidava izvajala v petdesetih letih prejšnjega stoletja, in severni, novejši del, ki je nastajal v zadnjih dvajsetih letih. V mestni četrti je leta 2018 prebivalo 4685 prebivalcev in je bila največja mestna četrt po številu prebivalstva in druga po največjem porastu števila prebivalstva v Mestni občini Celje (indeks rasti v obdobju 2002-2018 je znašal 118,0).

Mestna četrt nosi ime pomembnega Slovenca in Celjana, dr. Ivana Dečka (1859-1908), odvetnika in politika ter neutrudnega slovenskega narodnega buditelja. Leta 1887 je  dosegel prvi vpis v zemljiško knjigo v slovenskem jeziku. S sistematičnim političnim delom je prispeval k zmagam Slovencev na občinskih volitvah. Zaslužen je za izreden razmah obrtništva v Celju. Za izogib plačilu mitnine je okoličanom predlagal izgradnjo obvozne ceste okoli mestnega obzidja (Dečkova cesta). Pokopan je na starem celjskem pokopališču na Golovcu.

Pumptrack poligon v Dečkovem naselju, /www.facebook.com/pumptrackslovenija/