Loče

Leta 2020 je v naselju prebivalo 211 prebivalcev (gostota 83 preb./km2, povprečna starost 45,6 let). Razloženo naselje, ki leži 275 m nad morjem, na severu meji na Brezovo, na vzhodu ga omejuje Šmartinsko jezero, na jugu Dobrova in na zahodu Slatina pri Šmartnem.

V naselju vztrajajo redke kmetije, vse bolj pa dobiva značaj spalnega naselja, ki mu turistična ponudba Šmartinskega jezera odpira dodatne možnosti.