Kužno znamenje v Dobrovi

Leta 1767 je kmet Ivan Dobnik dal v vasi postaviti dve poznobaročni kužni znamenji – na začetku in na koncu naselja. Nahajata se pri hiši Dobrova št. 35 in pri hiši Dobrova št. 4. Posamezno izdelano znamenje sestavljajo profilirana baza, pravokotni steber in nastavek s štirimi polkrožno zaključenimi nišami.